Dankzij het grauwe, ongeschoren gelaat en de roodomrande ogen is er geen twijfel mogelijk: dit is een Belgische hoofdredacteur. 'En die veroorzaakt overlast.'

Meldpunt voor Belgische hoofdredacteurs

De Nederlandse PVV lanceert een website waarop burgers kunnen klagen over Belgische hoofdredacteurs. Partijleider Geert Wilders wil zo de overlast in kaart brengen die Peter Vandermeersch en co. veroorzaken.

Geert Wilders benadrukt dat zo’n meldpunt dringend nodig is. ‘Klachten worden vaak niet gemeld bij de politie omdat de burger het idee heeft dat er toch niets mee wordt gedaan’, meent de geblondeerde politicus.

Is dat de hinder dan zo acuut? ‘Het gaat om verdringing op de arbeidsmarkt, het negeren van de deontologie of ordinaire overlast‘, legt Wilders uit. ‘Voor veel Nederlanders vormen die zaken een serieus probleem. Daarom biedt de PVV mensen een platform aan om hun klachten te melden. Wij zullen de resultaten overhandigen aan de minister van Media en zijn collega van Werkgelegenheid. Het is belangrijk om ons een beeld te vormen van de omvang van dit maatschappelijke probleem.’

De website is nog maar enkele uren online, maar toch zijn er al honderden klachten binnengekomen. ‘De meeste gaan over Peter Vandermeersch, de hoofdredacteur van NRC Handelsblad‘, onthult Wilders. ‘Maar vermoedelijk is het probleem nog veel ruimer. De Partij voor de Vrijheid roept burgers op om in hun omgeving op zoek te gaan naar Belgen die hoofdredacteur zijn van lifestylemagazines, ledenblaadjes van sportclubs of culturele tijdschriften. Wie zijn baan kwijtgeraakt is aan een Belg, kan rekenen op ons luisterend oor.’

Peter Vandermeersch voelt zich niet persoonlijk geviseerd door Geert Wilders en de zijnen. ‘Ik weet dat er klachten zijn over mijn functioneren en volgens onze cijfers zijn daar iedere dag zo’n 300.000 mensen het slachtoffer van’, stelt de West-Vlaming deemoedig. ‘Je kunt alleen maar vaststellen dat dat hun eigen keuze is. Er is een publiek voor zulke overlast, maar blijkbaar is er in Nederland zelf onvoldoende talent aanwezig om de maatschappelijke hinder op zo’n grote schaal te organiseren.’

In het Europees Parlement rijst er reeds gemor op over de website van de PVV. Het ziet ernaar uit dat de parlementsleden het betreurenswaardige initiatief zullen veroordelen en de Nederlandse regering zullen oproepen er zich van te distantiëren. Ze hopen dat Wilders onder de indruk zal zijn van hun protest en niet laconiek zal reageren dat een eventuele resolutie de papierversnipperaar in kan.

Nederlands minister-president Mark Rutte (VVD) is alvast niet van plan om Wilders een strobreed in de weg te leggen. ‘Ook ik heb al dikwijls last ondervonden van een Belgische hoofdredacteur’, erkent de regeringsleider aan de telefoon. ‘De zeer on-Hollandse aanpak van sommige redactiebazen kan niet altijd op mijn goedkeuring rekenen. Het is niet aan politici om daarover te klagen, maar we kunnen het tenminste melden.’

Geert Wilders:
‘Het is belangrijk om ons een beeld te vormen van de omvang van dit maatschappelijke probleem’

In eigen land krijgt het initiatief van Wilders navolging van het Vlaams Belang. Filip Dewinter, die enkele maanden geleden nog wat media-aandacht trachtte te vergaren met zijn VB-brood, heeft nu een meldpunt voor illegale hoofdredacteurs. ‘Journalistiek wordt in ons land gedoogd en aangemoedigd’, klaagt Dewinter. ‘Reporters worden gepamperd en in de watten gelegd, zeker als ze hier illegaal verblijven. Van actieve opsporing van journalisten is geen sprake. Ze worden niet of nauwelijks in gesloten centra opgevangen. Slechts een beperkt deel van de illegale journalisten wordt ook daadwerkelijk gedeporteerd. Het Vlaams Belang pleit daarom voor een kordaat en rechtvaardig beleid.’