De ballen van het Atomium zijn door het hun massa onderhevig aan de zwaartekracht. Daardoor zijn ze een gevaar voor de volksgezonheid en de goede zeden.

Gevaarlijk: ballen Atomium hangen te laag

Onderzoek van de Dienst Monumentenzorg heeft uitgewezen dat de ballen van het Atomium te laag hangen om veilig te zijn. Sinds 1958 zijn ze jaarlijks gemiddeld met zo'n twee centimeter gezakt.

Om de paar jaar laat de Dienst Monumentenzorg van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest het Atomium grondig onderzoeken en waar nodig oplappen. Vooral de ballen verdienen regelmatig een schoonmaakbeurt opdat ze hun glans blijven behouden. Net door die glimmende ballen is de 165-miljardmalige uitvergroting van het ijzeratoom één van de meest iconische monumenten van het land. Ook vandaag blijft het 102 meter hoge monument een populaire toeristische trekpleister. In 2006 werd het gedrocht bekleed met fonkelend roestvrij staal.

De ballen en hun ondersteunende constructie wegen in lege toestand 2.500 ton. ‘Dat gewicht oefent aanzienlijke druk uit, waardoor de ballen steeds dieper gaan hangen’, zegt Marie Legrande van Monumentenzorg. ‘Een verlaging van twee centimeter per jaar lijkt niet erg veel, maar in vijftig jaar tijd zijn ze in totaal een meter gezakt. Tot nu werd dat steeds opgelost met lap- en knutselwerk.’

Als de ballen nog lager gaan hangen, vormen ze een gevaar voor toeristen, zo vreest men. ‘We mogen er niet aan denken wat er gebeurt als er een bal los komt en bijvoorbeeld op een klas schoolkinderen terechtkomt’, zegt Legrande. ‘Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt de gevaarlijk laag hangende ballen echter geen prioriteit. Nochtans zijn er duidelijke risico’s voor de volksgezondheid.’

Er is ook het ethische aspect. Doordat de ballen zich de zwaartekracht zo laten welgevallen, krijgen ze stilaan een obsceen uitzicht. ‘Zieke geesten maken daardoor verderfelijke associaties. De enige oplossing is dat we het Atomium omverwerpen en vervangen door een mooi beeld van de Profeet’, zo zegt Abu Imran van Sharia4Belgium in een videoboodschap. ‘We mogen onze kinderen niet blootstellen aan deze westerse perversiteit.’

Emir Kir (PS), stadssecretaris voor Erfgoed, relativeert de paniek: ‘Het is net goed voor het uitzicht als de ballen van het Atomium wat dieper hangen. Het geeft de constructie een nog unieker uitzicht, en bovendien is de stalen constructie sterk genoeg om de ballen te ondersteunen. André Waterkeyn, de architect, heeft het Atomium zelfs ontworpen met het idee dat de ballen in de loop der jaren wat dieper zouden hangen.’

Abu Imran (Sharia4Belgium):
‘We mogen onze kinderen niet blootstellen aan deze westerse perversiteit’

‘Op dit ogenblik hebben we dringender zorgen dan stalen ballen’, zegt Brussels minister-president Charles Picqué (PS). ‘De ballen zijn onlangs nog maar opgelapt, schoongemaakt en ingevet, dus als ze te laag hangen, moeten ze dat maar blijven doen tot de volgende schoonmaakronde in 2013. Dan naderen de verkiezingen, waardoor er meer budget vrijkomt voor dure prestigeprojecten.’