Een dakloze vormt een vervelend obstakel in een Brusselse straat. 'Ieder moet vegen voor zijn eigen deur', waarschuwt Net Brussel. (Foto Deadly Sirius)

Vuilniswagens halen Brusselse daklozen op

Om de daklozenproblematiek aan te pakken haalt Net Brussel, de Brusselse vuilnisdienst, vanaf januari daklozen op. 'Ook vragen wij burgers om daklozen te sorteren en eventueel te recycleren.'

Het is geen zicht hoe de vele daklozen het straatbeeld verstoren in de Belgische grootsteden. ‘Wij hebben miljoenen geïnvesteerd in citymarketing en kerstverlichting. Het doet me pijn in het hart dat daklozen geen enkele scrupule tonen en ongevraagd het gezellige plaatje komen verpesten met hun aanwezigheid’, liet Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a) zich vanmorgen ontvallen op Radio 1.

België zit inderdaad met een vervelend surplus aan daklozen: niet minder dan 50.000 mensen houden zich niet aan de regel zich een dak boven het hoofd te kunnen permitteren.

‘De evolutie is zorgwekkend’, zegt Philippe De Craene van het Daklozen Aktie Komité (DAK). ‘Van die mensen leven er vijfduizend permanent op straat. Zo’n tweeduizend van hen leggen zich te slapen op de Brusselse straatstenen. Je zou kunnen zeggen dat dat niet veel is op een inwoneraantal van 1 miljoen mensen, maar helaas zijn daklozen een heel zichtbare groep, waardoor zij het zicht van de toeristen op de mooie Brusselse façaden belemmeren.’

Het grootste deel der daklozen is echter onzichtbaar. ‘Dergelijke sukkelaars hebben geen vast dak boven hun hoofd, maar liggen veelal te beschimmelen bij vrienden of familie. Die weten vaak niet waar ze met zo’n dakloze heen moeten. In de meeste containerparken ontbreekt er een vergaarbak voor daklozen’, stipt De Craene aan.

Het DAK pleit daarom voor een gerichte aanpak van de overheid: ‘De samenleving kan haar maatschappelijke afval niet zomaar laten rondslingeren.

Net Brussel, de Brusselse afvalophaaldienst, neemt daarom meteen maatregelen. ‘Voortaan zullen wij tweewekelijks daklozen komen ophalen in de Brusselse gemeenten’, zegt woordvoerder Didier Schoeuntjens. ‘Wel vragen wij aan burgers om hun daklozen te sorteren. Minderjarigen, vrouwen, sans-papiers, allochtonen en mislukte bankiers moeten apart opgehaald worden. Ook nemen wij alleen levende daklozen mee voor verbranding.’

Ieder gezin krijgt daarnaast een folder waarin staat hoe je zelf een dakloze kunt recycleren. ‘Een dakloze is een goedkope bron van warmte. Door een dakloze te slapen te leggen in je kippenhok, hebben de hennen het ook tijdens vrieskou gezellig warm’, geeft Schoeuntjens als voorbeeld. ‘Daklozen zijn daarnaast zeer geschikt als trendy tochthond.’ Ook de voedselindustrie is geïnteresseerd in daklozen als grondstof.

Net Brussel:
‘Gerecycleerde daklozen zijn zeer geschikt als trendy tochthond’

Net Brussel drukt er wel op om daklozen al niet op de dag vóór de ophaalronde buiten te zetten. ‘Iedereen moet vegen voor zijn eigen deur. Als er op uw stoep iemand – een roker bijvoorbeeld – struikelt over een dakloze, dan bent u aansprakelijk’, waarschuwt Schoeuntjes.