Nu een studie bevestigt dat geen enkele leerplichtige ouder dan achttien blijkt te zijn, zal de minister van Onderwijs het beleid ter zake aanpassen.

Onderzoek bevestigt: 100 procent leerplichtige Vlamingen is 18 jaar of jonger

De meeste onderwijsspecialisten vermoedden het al langer, maar nu is het ook wetenschappelijk bewezen: wie leerplichtig is, is nooit ouder dan 19 jaar. Tot die conclusie kwam het onderzoeksbureau DataDrive op basis van een enquête bij 500 respondenten.

‘De resultaten van ons onderzoek wijzen onbetwistbaar in die richting”, duidt Ewout Van Houtem, directeur Maatschappelijke Thema’s bij DataDrive. “maar liefst 100% van de leerplichtige respondenten valt in de categorie ‘tot 18 jaar’. Eerst dachten we dat er een fout zat in de database. Dat de categorieën 19-34, 35-59, 60-79 en 80+ volledig leeg blijven, is nog nooit eerder voorgekomen in een onderzoek. Maar we hebben de antwoordformulieren stuk voor stuk laten dubbelchecken door drie stagelopende studenten Communicatiewetenschappen, en die bevestigden dat de gegevens kloppen. We zijn best wel trots op dit onderzoeksresultaat, want een duidelijk zwart-wit-beeld is een zeldzaamheid in de enquêtewereld.”

Onderwijsspecialisten halen opgelucht adem. “Dit maakt een einde aan een eindeloze discussie die het onderwijsveld al 27 jaar verlamt”, lacht pedagoog en zelfstandig beleidsadviseur André Buys. “We hadden dit natuurlijk altijd al vermoed, aangezien de wet van 19 juni 1983 allusie maakte op de leeftijdgrens van 18 jaar. Maar een kleine groep hardleerse opvoedkundigen is dat altijd blijven betwijfelen. Niet dat ze daar concrete aanwijzigen voor konden aanbrengen. Maar het had wel verstrekkende gevolgen, bijvoorbeeld voor het curriculaire beleid ten aanzien van het volwassenenonderwijs.”

Toch blijven enkele dissidente stemmen weerklinken. Opvoedingsconsulent Vladimir Kweepeer trekt de conclusies van het onderzoek in twijfel: “Waarom verzwijgen de onderzoekers de plaats en tijdstip van hun onderzoek? Het is al te makkelijk om zo de resultaten te manipuleren. Als je bijvoorbeeld enkel mensen ondervraagt die tijdens de schooluren goedkoop bier zitten te drinken voor een nachtwinkel, is het nogal wiedes dat je geen positieve respons krijgt van 18-plussers. Ik blijf erbij, volgens mij is er niks van aan, van die unanieme minderjarigheid van leerplichtige Vlamingen.”

Dat de leeftijdgrens van 18 jaar ook in een wet is opgenomen, maakt geen indruk op Kweepeer: “Een juridische waarheid is daarom nog geen feitelijke waarheid. Vraag maar aan Jef Vermassen.”